Risicoanalyse brand... en meer!

Risicoanalyse brand… en meer!

Als werkgever bent u verplicht om de risico’s op brand en de gevolgen in geval van een incident zo veel mogelijk te beperken. De basis om dit alles te organiseren en te documenteren is de risicoanalyse brand.

Maar er is meer. U dient een brandbestrijdingsdienst op te richten, uw werknemers te informeren en evacuatieoefeningen te organiseren. Correcte en duidelijke evacuatieplannen moeten aanwezig zijn op strategische plaatsen van uw gebouw. Bovendien moet u alles documenteren in een intern noodplan, een interventiedossier en een brandpreventiedossier.

Wij staan u met veel enthousiasme en know-how bij in het stapsgewijs opbouwen en organiseren van al deze verplichtingen.


Risicoanalyse brand

De risicoanalyse brand vormt de basis om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen van brandveiligheid. Bij de uitvoering van de risicoanalyse wordt er rekening gehouden met de verschillende risicofactoren. We bepalen samen met u de scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens als er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

Uit de resultaten van de risicoanalyse brand gaan we samen op een praktische manier bekijken welke materiële en organisatorische maatregelen er moeten worden getroffen om brand te voorkomen. We bekijken hoe we de evacuatie kunnen optimaliseren en hoe een brand efficiënt kan bestreden worden om de gevolgen te beperken en de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken


Evacuatieplannen

Om een vlotte evacuatie van brand te organiseren, hangt u minstens aan de ingang van uw gebouw en per niveau een evacuatieplan op. We kunnen samen bekijken of uw evacuatieplannen voldoende duidelijk, correct en juist georiënteerd zijn. Indien u dat wenst, kunnen we nieuwe evacuatieplannen opstellen in samenwerking met een partner gespecialiseerd in het opmaken van deze plannen.


Organisatie van uw brandbestrijdingsdienst

Om een beginnende brand efficiënt te bestrijden, dient u als werkgever een brandbestrijdingsdient op te richten, in te lichten en op te leiden. U stelt hen ook de nodige middelen ter beschikking. Indien er geen brandbestrijdingsdienst aanwezig is, zullen we samen beslissen:

 • Hoe deze wordt georganiseerd
 • Wie hiervan deel zal uitmaken
 • Welke opleidingen er dienen georganiseerd te worden
 • Welke materialen er ter beschikking moeten gesteld worden


Het interventiedossier voor de brandweer

Om de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken, wordt er een interventiedossier voor de brandweer ter beschikking gesteld.

Op basis van de risicoanalyse brand en de evacuatieplannen, kan het interventiedossier voor de hulpdiensten worden opgemaakt. Ook hiervoor wordt er overleg gepleegd met alle betrokkenen, in het bijzonder met de hulpdiensten.

Op de evacuatieplannen zal onnodige informatie worden gewist en bijkomende informatie worden aangebracht zodat de hulpdiensten enkel het nodige voorhanden hebben in geval van incident. Alle informatie die bijkomend dient omschreven te worden voor de hulpdiensten, zal worden toegevoegd aan de plannen.

Er zal indien nodig contact worden opgenomen met de hulpdiensten voor feedback over het interventiedossier.


Het intern noodplan

Om de werknemers te kunnen informeren, moet u de gepaste procedures vastleggen voor de organisatie van de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie van personen, de evacuatieoefeningen, het gebruik van de beschermingsmiddelen en de informatie en de opleiding van de werknemers.

Ook bij het opstellen van deze procedures voor uw intern noodplan, helpen wij u graag verder.


Opleiding en informatie voor de werknemers – organisatie van de evacuatieoefeningen

Om de werknemers te kunnen informeren, moet u de gepaste procedures vastleggen voor de organisatie van de brandbestrijdingsdienst. Er moet een eerste interventie ploeg worden opgeleid, en alle werknemers in het bedrijf (ook de tijdelijke externen) moeten geïnformeerd worden over de te nemen stappen in geval van brand of incident.

Daarnaast moet u ook minimum jaarlijks een evacuatieoefening organiseren.

Zowel bij de opleiding en informatie voor de werknemers, als bij de organisatie, begeleiding en rapportering van de evacuatieoefeningen, kunnen we u begeleiden.


Een integraal brandpreventiedossier op maat van uw onderneming

Nadat u in orde bent met bovenstaande verplichtingen met betrekking tot brandveiligheid van uw onderneming en uw gebouwen, helpen wij u met het opstellen van uw brandpreventiedossier.

Het brandpreventiedossier bevat volgende elementen:

 • De resultaten van de risicoanalyse brand en de preventiemaatregelen
 • De organisatie van de brandbestrijdingsdienst
 • De procedures uit het interne noodplan
 • De verslagen van de evacuatieoefeningen
 • Het interventiedossier voor de hulpdiensten
 • De lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • De data van de wettelijke controles van de installaties voor bestrijding van en beveiliging in geval van brand
 • Adviezen, afwijkingen, specifieke informatie voor de hulpdienstenVolledig in de geest van digitale legal compliance ontzorgt Lecom HSE u door middel van een grondige analyse en het opstellen van de nodige documenten en vereisten zodat u zich op uw core business kan focussen. Alle documenten worden digitaal aangeleverd in het Lecom HSE platform. Zo hebben alle betrokkenern alle informatie altijd en overal makkelijk en snel bij de hand.

Nijverheidslaan 1 1853 Grimbergen
info@lecomhse.com
T +32 484 59 76 75
Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x